اهورا ژیوار ایرانیان

بازدیدها: 0

اعضا هیات مدیره اهورا ژیوار ایرانیان
با شناسه ملی 14008819199

مدیر عامل

دکتر مرجان معاونی

عضو هیات مدیره

دکتر منصور آدینه محمدی

خدمات موسسه ونداد ژیوار ایرانیان

خدمات بهداشتي و درماني

توليد و نوآوري در حوزه محصولات مرتبط با حيوانات خانگي و دام کوچک

خدمات محیط زیست

اخذ وام و تسهيلات

اسکرول
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟