ونداد ژیوار ایرانیان

بازدیدها: 0

اعضا هیات مدیره ونداد ژیوار ایرانیان با شناسه ملی 14008154958

مدیر عامل

دکتر مرجان معاونی

عضو هیات مدیره

دکتر منصور آدینه محمدی

خدمات موسسه ونداد ژیوار ایرانیان

خدمات دامپزشکی

خدمات کشاورزی

خدمات محیط زیست

اخذ وام و تسهيلات

اسکرول
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟